miércoles, 1 de noviembre de 2017

Fotos dunha albarda típica da nosa zona


Mándanos Miguel da Xolda estas fotos dunha albarda típica da zona en moi bon estado, para aparellar un burro para carga cunha cincha.