sábado, 26 de agosto de 2017

Peregrinos facendo a ruta da Mina ó seu paso por Souto de Mogos (Envía Miguel da Xolda)