miércoles, 27 de julio de 2016

Fotos da cena da generación do 61


Tres do 61 nacidos na parroquia de Conforto
Envíanos Miguel da Xolda estas fotos da cena que recientemente celebraron os nacidos no ano 61, acto que se celebrou no Mesón Parrilada A Mina.