lunes, 29 de junio de 2015

Evolución da poboación de A Pontenova

Población de A Pontenova
Fuente: La Voz de Galicia

A población do noso concello pasou de 3.484 personas censadas no ano 1.998 a un total de 2.534 a fináis do ano 2.014. En 16 anos a pérdida foi de 950 personas o que supón unha merma de habitantes de 59 persoas/ano de media.

Venta tickets cena Festival As Minas 2015

Podes comprar xa os tickets para a cena do Festival das Minas nos bares de A Pontenova.

2ª cea da xeracion do 66

2ª cea da xeracion do 1.966

Vaise celebrar o vindeiro 17 de julio as 10 da noite no Meson Sarredo (que vai collelo Pablo do Rte. A Estación) de A Pontenova unha xuntanza de amigos nados no 1966.


Poden apuntarse na librería Azucena ou chamar os telefonos de Charo Gavino(660838114) ou Mercedes Iravedra (679312867).

Cambio de titularidad de un tramo de 439 metros de la carretera provincial LU-P-4803 de A Pontenova a Augaxosa, a favor del Ayuntamiento de A Pontenova.

Fuente: D.O.G. 29/06/2015
A tenor de lo previsto en el artículo 9.4 de la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia, los cambios de titularidad de las carreteras o tramos de las mismas, cuando no se trate de travesías urbanas o tramos de ellas que estén incluidos en el inventario de travesías de su Administración titular, deberán ser aprobados por decreto de la Xunta de Galicia, a propuesta de la consellería competente en materia de carreteras y previo acuerdo entre las administraciones afectadas.
Por otra parte, la citada Ley de carreteras dispone en el artículo 9.7 que los cambios de titularidad podrán comprender carreteras, tramos de las mismas, elementos funcionales y/o espacios de la zona de dominio público adyacente.
La Diputación Provincial de Lugo solicita a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras el cambio de titularidad a favor del Ayuntamiento de A Pontenova de 439 m de