lunes, 26 de octubre de 2015

Esquela funeral José Fernández Mon "Casa de Abaixo - As Cancelas" - Fonsagrada (Vivía nas viviendas sociales e andaba en unha silla de rodas eléctrica)