lunes, 29 de junio de 2015

Evolución da poboación de A Pontenova

Población de A Pontenova
Fuente: La Voz de Galicia

A población do noso concello pasou de 3.484 personas censadas no ano 1.998 a un total de 2.534 a fináis do ano 2.014. En 16 anos a pérdida foi de 950 personas o que supón unha merma de habitantes de 59 persoas/ano de media.