martes, 19 de marzo de 2013

A Pontenova: Recordos e Lembranzas


OS MEUS RECORDOS E LEMBRANZAS. Por Rafael Lombardero García (do Muradoiro)

Anos 1945 - 1965   
                                         
AXUNTAMENTOS  DA PONTE,  DE VILLAODRID E  A PONTENOVA (xa unificado)

Nota preliminar: Pídeme Santiago, fillo de Jaime de Coladas e de Conchita do Píldaro (amigos do meu tempo), algunha colaboración  sobre cousas e vivencias miñas personales da PONTENOVA. Noutra colaboración –“Entrevistas con morriña”-  xa sinalei algunhas. Agora, quero facer un repaso do que había nos anos cincuenta e do que gardo recordo. Pido disculpas sinceras ás personas ou familias que non cito por non saber nin recordar os seus nomes.

1.-COSTUMES: AS FEIRAS QUINCENAIS DE GANADOS.