jueves, 5 de julio de 2012

Riotorto....

Riotorto es una de las aldeas mas bellas de Galicia. Se puede llegar en coche desde Lugo. Pasando Meira entrarás por una carretera tortuosa que va serpenteando junto a un rio de aguas tranquilas. Los viajeros suelen pararse a sacer fotos inolvidables por su belleza. Verdes serrania, hermosas puestas del sol en las tardes de suave armiño. Casas solariegas que salpican la sierraa. Otras que parecen contemplar al rio arrulladas por su eterno pasar. Despues de algunas revueltas de la carretera por medio de praderas te encuentras con Las Rodrigues.
Gente acogedora, amable, atenta a tus necesidades.. Un antiguo ayuntamiento, y una magnifica Iglesia que parece contemplar en su silencio las verdes praderas y las huertas sembradas por las callosas manos de los labriegos.
Si no conoces a Riotorto no disfrutarás de los dias soleados, DE LA TRANQUILIDAD DE UNO DE ESOS PUEBLOS QUE DUERMEN EL NECTAR DE SUS SUEÑOS ARRULLADOS POR LAS LLUVIAS OTOÑALES O POR EL CIELO AZUL, EN NOCHES DE ESTRELLAS.
Nota enviada a suxerencias contacta.

I Festa Castrexa de Burela


Boletín informativo do BNG A Pontenova


 O CONCELLO DA PONTENOVA SUBIRÁ OS IMPOSTOS MUNICIPAIS PARA PAGAR AS
SÚAS DÉBEDAS : 800.000 EUROS

O Concello da Pontenova vén de pedir un préstamo para facer fronte ás súas débedas, por un importe de
583.000 €. Este préstamo ten un prazo de devolución de 10 anos a un interese do 5,939 % revisable. Isto supón
que entre tódalas veciñas e veciños teremos que pagar uns 800.000 € (cantidade que aumentará se os intereses
se incrementan).
¿Qué supón para as veciñas e os veciños da Pontenova?
A curto prazo, repercutiranos nunha suba dos impostos e taxas municipais. Así o equipo de Darío Campos
aprobou unha suba do 189% no servizo de abastecemento de auga, do 62% no servizo de alcantarillado, do 15 %
na recollida de basura, do 25 % no servizo de axuda no fogar, do 10 % do IBI e entre o 50% e o 100 % no uso de
instalacións deportivas.
A medio e longo prazo, condicionará a capacidade de inversión do Concello, facendo que moitos servizos se
vexan reducidos e, nalgúns casos, eliminados. Será case imposible manter o servizo de axuda no fogar a persoas
maiores e poñer en funcionamento o punto de atención á infancia.
¿Cales son as alternativas a este plan de axuste?
Desde o BNG da Pontenova, entendemos que estamos a vivir un momento difícil en canto á situación
económica, e que gran parte destas débedas se arrastran de cando na Pontenova gobernada o PP, máis
sabemos que existen alternativas máis xustas para a maioría da poboación: reducir as retribucións do alcalde e
concelleiro de obras, que supoñen un gasto superior aos 100.000 € ao ano, elaborar un plan de aforro enerxético
(alumeado público, gastos en edificios públicos, co que ser podería aforrar ata un 35 % do seu custe), mellorar o
sistema de impostos municipais (que os bancos paguen polo espazo que ocupan os caixeiros na rúa,…)… e todo
isto cunha mellora na xestión do diñeiro público.

OS CONCELLEIROS DO PSOE COBRARON UN TOTAL DE 16.200 € EN DIETAS
DURANTE O 2011

Esa é a cantidade cobrada polo Alcalde, polo Concelleiro de Obras (a parte dos seus soldos) e pola
Concelleira de Benestar durante o ano 2011 en concepto de dietas e desprazamentos. Desde o BNG pensamos
que estes gastos non son asumibles, máis na situación actual de crise, na que se nos está a aplicar ás veciñas e
veciños da Pontenova unhas subas brutais dos impostos municipais, ata duplicalos nalgún caso.
Este feito agrávase pola forma de xustificación desas dietas. Actualmente, non existe ningunha obriga para
as Concelleiras e Concelleiros do goberno de Darío Campos para que presenten facturas ou tickets que
xustifiquen eses gastos, de xeito que é suficiente que digan que acudiron a unha reunión, a xantar ou tiveron que
aloxarse nun hotel para cobrar as cantidades máximas aprobadas por eles mesmos: 219.60 € por día.
Tódalas traballadoras e traballadores temos a obriga nos nosos traballos de presentar esas facturas ou
tickets para poder cobrar os importes das dietas, recuperando o importe xusto pagado. Deste xeito, entendemos
que se debe exixir as mesmas condicións aos que nós gobernan e xestionan o diñeiro de todas e de todos. Se os
pagos destes gastos foran reais, é dicir, se se corresponderan cos gastos feitos, desde o BNG da Pontenova
calculamos

Festigal 2012

Enviado por BNG A Pontenova

Pazos, señores, reyes y brujas


Las Rías Altas, aunque tienen el agua más fría que las Bajas, poseen playas muy bellas. Por una carretera, medio escondida en la montaña, se llega a Cedeira, que es importante puerto pesquero así como lugar de veraneo.

Apenas a 12 kilómetros (solo 7 por el antiguo 'camino dos romeiros'), San Andrés de Teixido lugar a donde todo gallego tenía que peregrinar al menos una vez en la vida, si no quería estar de ánima en pena (un antiguo dicho sostenía que 'a San Andrés va de muerto quien no fue de vivo').

Fue la más importante peregrinación de Galicia hasta que surgió la de Santiago de Compostela. Todavía pueden verse, a ambos lados del camino, 'amilladoiros' (túmulos) hechos con piedras arrojadas por los romeros, piedras que el día del Juicio Final 'hablarán' para decir quién cumplió la promesa de ir a San Andrés. Por allí crece la planta namoradoira, la cual dicen sirve para remediar problemas de amores.

Norvento destina 18 millones a un parque eólico entre A Pontenova y A Fonsagrada


La Consellería de Economía e Industria concedió autorización administrativa a la empresa Norvento para la construcción de un parque eólico en Coto de Frades, una zona situada en la parte alta del municipio de A Pontenova que, de hecho, abarcará ya varias zonas del de Fonsagrada. El presupuesto que se maneja para la ejecución de este parque eólico es de 18,8 millones de euros.

El proyecto se encuentra en exposición pública y tiene ya aprobado el estudio de impacto ambiental y el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal.