sábado, 7 de abril de 2012

La oficina turística de A Pontenova, cerrada por falta de presupuesto

El Progreso (A Pontenova)
La oficina municipal de información y turismo de A Pontenova debe permanecer cerrada durante estos días de vacaciones de Semana Santa. La concejala del Bloque Nacionalista Galego, Monica Rancaño, expresó sus quejas al respecto y el alcalde, el socialista Darío Campos, dijo que era algo de lo que era «plenamente consciente», pero que justificó «por falta de presuposto».
Campos explicó que normalmente la oficina de información y turismo se abría en base a una serie de planes de cooperación gracias a los cuales podían conseguir personal para diferentes funciones, algo que la Xunta de Galicia no puso en marcha en esta ocasión, al menos por el momento, por lo que no pudieron conseguir un trabajador cualificado para el puesto.bn

Esquela funeral Ramón Conde González "Casa Meirazga - Vilargondurfe"

Xunta e o Centro de Iniciativas Turísticas na Pontenova asinan un convenio para accións de mellora dos ecosistemas fluviais

Santiago, 1 de abril de 2012.- A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas vén de asinar un convenio de colaboración coa Sociedade Centro de Iniciativas turísticas A Pontenova para a realización de actividades ou investimentos a favor da riqueza piscícola das augas continentais, así como a mellora dos ecosistemas fluviais.

Dende a Dirección Xeral de Conservación da Natureza indícase que os tramos de río obxecto deste convenio son os coutos de pesca denominados Vilarmide e Xinzo, no río Eo.

A Xunta de Galicia comprométese a entregar gratuitamente á entidade colaboradora, para a distribución ou venda entre os seus socios, os permisos de pesca no couto citado para cada un dos días hábiles de pesca de cada tempada. Reservarase á entidade colaboradora a totalidade dos permisos do couto para tres xornadas de pesca en cada tempada.

A Consellería de Medio Ambiente tamén deberá asesorar á sociedade naqueles aspectos técnicos do presente convenio que o requiran. Antes do inicio de cada traballo de mantemento ou mellora, persoal da consellería efectuará unha inspección previa, asesorará aos responsables das accións e certificará a súa correcta execución.

A entidade colaboradora encargarase de sinalizar os coutos de pesca, manter en bo estado de uso os accesos, sendas e postos de pesca, evitar residuos sólidos no couto. Tamén distribuirá os permisos recibidos entre os socios e facilitarlle a cada socio un documento que o identifique.

O Centro de Iniciativas Turísticas A Pontenova colaborará co servizo provincial cando o mesmo o demande, no guiado de capturas no couto e nos tramos libres. Dende este ente formularanse propostas de xestión do couto disporase dun servizo profesional de vixilancia do espazo.
Xunta.es

Día mundial de la Salud