martes, 1 de marzo de 2011

Colegio nacional mixto comarcal de Puentenuevo


IMPRESIONANTE documento enviado por Maria Dolores Muruais sobre el colegio de a Pontenova.
Click en la imagen una vez, y luego otra para acceder.

POR UNHA PONTE DIGNA


Non descanso dende que fai poucos días vín a pasarela que nos colocaron no lugar da antiga Ponte. Sentinme engañado porque incumple todo o que me habían comentado sobre ela e porque non respeta as mínimas condicions de seguridade de utilización exixibles por normativa.

E imposible que esta pasarela poida ser utilizada por vehículos e persoas a vez, xa que non conta coas dimensions mínimas obligatorias para esa convivencia.

Como peatonal tampouco sirve sin replantearse completamente as barandas de protección, o ser éstas fráxiles, escalables polos nenos e non impedir que entre os  barrotes se poida colar xa non a cabeza dunha persoa, sinon todo o corpo.

Estéticamente, dito de forma suave, é desafortunada, demostrando que os autores da obra non tiveron a sensibilidade necesaria para o desenrolo deste traballo, sendo sen dúbida sobrepasados polas dificultades da obra. Penso que foron os mesmos que fixeron o murete de pedra da rúa do Eo, o que non deixa ver o río, co que está todo comentado.

A ponte de unión entre os dous espazos públicos máis importantes do Pobo e os sentimientos que representa históricamente exixían máis xenerosidade por parte de todolos implicados para resolver o problema que se xenerou o tirar a antigua Ponte, demolición que por outra parte, sempre me pareceu totalmente innecesaria e polo tanto un despilfarro.

Menuda obra representativa que queda para os organismos intervintes, menudo exemplo para o Ministerio de Medio Ambiente e para a Confederación Hidrográfica do Norte.

Pedimoslle o Concello que escoite e comparta a opinión maioritaria dos veciños, exixindo responsabilidades a quén no soupo tratar coa profesionalidade necesaria o proxecto que se lles planteaba, incumplindo a normativa en múltiples aspectos e enganando acerca da súa posible utilización. A vez precisase, o antes posible, buscar unha solución que subsane as deficiencias mencionadas e rectifique o engano o que someteron a todo o Pobo.

Non existe nin un so motivo polo que non deba de contar a ponte con amplias aceras, e un carril independente para o paso de vehículos lixeiros pola ponte, sendo as ventaxas enormes.

A todos aqueles que pensan que non pasa nada porque a ponte sexa peatonal, preguntaríalles, ¿existe algún inconvinte en que a ponte teña un vial exclusivo para coches?. Para pasarelas peatonais xa temos bastantes sin que ningunha cubra completamente a necesidade vital de unión; utilizámolas como atallos, pero de forma moi limitada.

Organízannos o Pobo aqueles señores que pasaron por aquí unhas poucas veces, sen pararse apenas, e sen os análisis necesarios para resolver convintemente o problema que se planteaba, e ainda por enriba, dícennos que en pouco tempo olvidaremos a ponte que mellor representaba a orixe e cuna do Pobo.

Non comparto ese pensamento en absoluto, e creo que xa non en 10, nin en 20 anos máis, senon que sempre nos acordaremos do corte que se produxo a partires de este momento: O comercio posiblemente se dividirá en dous, xerando pequenas rivalidades entre os dous barrios; discutiremos si o xeriátrico quizás esta mellor en este lado, o centro de día tamén en éste, etc.


BUSQUEMOS SOLUCIONS E INTENTEMOS REMEDIALO,

Como creo que os enxeñeiros da obra posiblemente se seguirán negando a plantear alternativas, dende aquí, a partir da situación actual, apunto unha solución sinxela e relativamente económica.

Fácilmente poderían añadirse unhas aceras a ambos lados da pasarela actual, con barandas autoportantes e seguras, que deixasen a pasarela actual como paso central exclusivo para os vehículos:

•    Con aceras de 1'50 metros de anchura o orzamento de execución material aproximaríase aos 100.000 €  para cada acera. (A normativa impide anchuras menores, pese a que como podemos comprobar en distintos puntos da obra, incúmplese esta medida reiteradamente).
•    Con aceras de 2'50 metros o coste de execución de cada acera rondaría os 125.000 €.

Este coste apenas representa o 5 % do presuposto do Proxecto.

Non é a miña pretension recibir ningún encargo, estando disposto a expoñer e facilitar as bases esquemáticas que me permiten chegar aos datos elementais antes aportados, en caso de que se consideren interesantes.

Pedimos e desexamos que o Alcalde se sume a maioría, e con él, explicando a importancia e necesidade da obra para o Pobo poderemos ser capaces de que os organismos competentes se poñan tamén do noso lado, dos dous lados, da PONTENOVA en definitiva.


Jesús Bouza Fernández

 La Voz de Galicia

Veo Veo


¿Donde esta la estatua religiosa?