lunes, 14 de febrero de 2011

Esquela funeral José Veiga Villadonga "Pepe de Marcos"

Esquela funeral Teresa Seivane Gasalla (Casa do Louro - Beche)

O PP DE A PONTENOVA QUERE RECORDAR QUE EN POLÍTICA É MOI IMPORTANTE CONTAR A VERDADE:

Hernández reitera que nin os pozos propios nin as traídas veciñais terán que pagar o canon da auga.
  • O conselleiro de Medio Ambiente sinala que, unha vez aplicada a bonificación do 90% a estes usuarios, o canon suporá unha media de 14 céntimos ao mes por persoa (menos de dous euros ao ano), polo que na maior parte dos casos o seu cobro será antieconómico para a administración
  • A Lei de Augas tamén contempla que os usos agrarios, gandeiros e forestais, que representan unha elevada porcentaxe de consumo de auga nas traídas veciñais, quedan exentos do pago do canon
  • A Lei tampouco esixe para estes casos a obriga de instalar contadores

Fotos antiguas.

Unha muiñeira de tantas que bailaron nesa praza! Isto é algo que se debera recuperar...