miércoles, 24 de febrero de 2010

Alumnos del colegio de Conforto

En la imagen, tomada en los años 40 del pasado siglo, aparecen los alumnos del colegio de Conforto, situado en A Pontenova. Los escolares aprendían sus prime ras letras con el maestro José María Rojas Torviso. Como en todas las escuelas unitarias de la época, había alumnos de distintas edades

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DES DE A PONTENOVA

Con motivo do Xacobeo 2010 o Concello da Pontenova organiza unha peregrinación a pé con saída dende A Pontenova ata Santiago de Compostela. As etapas faranse todos os domingos nos meses de Primavera.

Pódeste apuntar xa na Oficina Municipal de Turismo (982 342 101), no Concello da Pontenova (982 342 277... Preguntar por Ana) ou na Zapatería Jaer (982 342 511) durante o mes de Febreiro.

Os gastos de transporte CORRERÁN A CARGO DA ORGANIZACIÓN.

LECER NA PONTENOVA

Barcaza de pasaxe entre as duas marxes do río cando levara a ponte