jueves, 21 de mayo de 2009

FUTBOL SALA MARATON CONCELLO DE A RUA

La celebración de la feria de artesanía de A Pontenova está en suspenso después de que la Diputación de Lugo le retirase 5.000 euros


La Feira da Artesanía
de A Pontenova, que atrajo en sus
dos pasadas ediciones a más de
4.500 visitantes y a medio centenar
de expositores durante el mes
de agosto, ve peligrar su continuidad,
después de que el pasado lunes
sus organizadores recibieran
una respuesta de la vicepresidencia
primera de la Diputación Provincial
informándoles de que no
aportarían los 5.000 euros con los
que venían sufragando el evento.
El Progreso

Sigue leyendo...Uno de los miembros de la organización,
Manuel Piñeiro, aseguró
ayer que «a razón que deu o
departamento que dirixe Antonio
Veiga foi que xa non ían subvencionar
feiras de artesanía», una
decisión que este pontenovés calificó
de «inexplicable, tendo en
conta o informe presentado que
demostra como foi crecendo e consolidándose
a feira, que supón un
atractivo de primeira orde no verán
para a localidade».
Así las cosas, la organización
pide la implicación de la Administración
y de las instituciones
públicas y privadas para poder
desarrollar la edición de este año,
prevista en principio para los días
7, 8 y 9 de agosto y en la que pensaban
introducir novedades.
En la situación actual, «e se as
institucións non axudan ou non
cobren esa partida que nega agora
a Vicepresidencia Primeira da
Deputación o máis seguro é que
haxa que abandoar a idea de facer
a feira este ano», avanzó Piñeiro.
Las subvenciones para sufragar
este evento, organizado por las
asociaciones locales de artesanos y
‘Dos Fornos’, se repartieron el año
pasado del siguiente modo: 9.000
euros aportados por la Consellería
de Industria; 5.000 euros de
la Diputación Provincial de Lugo
y aproximadamente unos 8.000
del Concello pontenovés, «que dispuxo
o aluguer da carpa instalada
para albergar ós expositores e que
se fixo cargo de varias facturas, co
que aínda que non puxo directamente
eses cartos, si que os pagou
e rondan esa cantidade», señaló
Piñeiro.VOLVERSENDERISTAS SE ENTREMEZCLARAN CON LOS ESPANTAPÁJAROS EN A PONTENOVA


El Ayuntamiento de A Pontenova organiza el I Concurso de Espantapájaros con motivo de la celebración de la II Concentración de Asociaciones de Senderismo y Tiempo Libre de Asturias y Galicia. Iniciativa con la que pretenden recordar las figuras típicas del campo en tiempos de recoger la cosecha. La organización tiene previsto premios para los tres primeros clasificados.

Sigue leyendo...Bases
1ºPoderán participar asociacións, centros educativos e cidadáns en xeral, presentando o número de obras que desexen. A autoría pode ser individual ou colectiva.
2º A recepción de obras realizarase na Oficina Municipal de Turismo (Antiga Estación) ata o día 28 de Maio no seguinte horario: Martes a Venres: 10:30 a 15:00 h. Sábado: 10:30 a 14:00 h. / 14:30 a 18:00 h. Domingo: 11:00 a 15:00 h.
A embalaxe e o transporte correrán a cargo do autor/-es.
Unha vez entregados os espantallos para participar no concurso, daráselles o trato máis axeitado coidando de que non sufran ningún tipo de deterioro.
De todos os xeitos, a entidade organizadora non se fará responsable por extravío, dano, roubo, furto, destrución ou calquera outra circunstancia que puidese afectar negativamente aos mesmos. En ningún caso, se presentará reclamación algunha por estas circunstancias.
3º O concurso celebrarase sempre que os espantallos inscritos superen a ducia. No caso de non acadar esta cantidade, comunicaráselles aos participantes.
4º Cada obra debe ir acompañada por un sobre pechado. No seu interior estarán os datos persoais do autor (nome, enderezo, teléfono).
5º No momento da entrega, o sobre numerarase de acordo á orde de presentación dos espantallos no concurso. Este número será o mesmo que o que se lle colocará á obra.
6º O espantallo será tridimensional e estará elaborado con materiais que respecten o medio ambiente e non firan a sensibilidade do público, composto por xente de todas as idades. En caso de non cumprir con estes dous aspectos, a entidade organizadora resérvase o dereito de participación no certame das obras presentadas.
7º Requisitos a cumprir:
_ Cada espantallo terá unha vara ou calquera outro sistema, que lle permita manterse de pé.
_ O tamaño irá dende 1,5 a 2,5 metros de altura.
_ O tema é libre.
8º Para realizar a valoración teranse en conta os seguintes aspectos:
_ Materiais utilizados
_ Emprego de elementos naturais e reciclados
_ Orixinalidade
_ Colorido
_ Movemento
_ Son
Non é preciso que se reúnan todos os requisitos anteriores.
9º Non se permitirá a colocación de pancartas nin carteis de ningún tipo que permitan a identificación da autoría das obras.
10º O autor da obra premiada cede na súa totalidade todos os dereitos sobre a mesma á institución organizadora.
O resto de espantallos non agraciados poderán retirarse polos autores dende o día 1 ata o 7 de Xuño. Transcorrida esa data, aos que aínda non foran recollidos, daráselles a utilidade que se considere máis oportuna.
11º O xurado estará composto por unha selección de participantes na II Concentración de Asociacións de Sendeirismo e Tempo Libre de Asturias e Galicia, que elixirán as obras gañadoras o día 31 despois da realización das rutas previstas. Os premios serán notificados individualmente.
12º Os espantallos elixidos como os tres mellores concederáselles: 1º premio, 2º premio e 3º premio. Todas as obras presentadas expoñeranse na Praza dos Fornos dende o 29 ata o 31 de Maio.
13º O feito de participar no concurso supón a aceptación expresa das presentes bases e o fallo das obras gañadoras.
14º Para obter máis información, os interesados poden chamar aos seguintes teléfonos: 982 342 277 (Concello), 982 342 101 (Oficina Municipal de Turismo) ou 982 342 619 (Casa da Cultura en horario de tarde).
Organiza: Concello da Pontenova. OMIX. Oficina Municipal de Turismo.VOLVER